جستجو و شمارش تخم انگل در آب یا فاضلاب


جستجو و شمارش تخم انگل در آب یا فاضلاب

آزمون جست و جو و شمارش تخم انگل در آب یا فاضلاب

این آزمون یکی از مهم ترین روش ها جهت ارزیابی کیفیت منابع آب خام و پساب از نظر وجود این عوامل می باشد .با توجه به بهره برداری از فاضلاب در جهت آبیاری و همچنین وجود برخی نماتدهای روده ای در فاضلاب و رشد این عوامل در سبزیجات ، ارزیابی این منابع از نظر وجود برخی میکرواورگانیسم ها از جمله آسکاریس لومبریکوئیدیس ، تریکوریس تریکورا و انکیلوستومادئودناله و نکاتورها و همینولیپس ها حائز اهمیت بوده و تطابق فاضلاب تصفیه شده و منابع آب خام با استانداردهای موجود از نظر وجود تخم انگل از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

جهت بررسی منابع آب مقدار 10 لیتر نمونه و در پساب 5 لیتر نمونه تازه برداشت شده مورد نیاز است . آزمون شمارش و شناسایی تخم انگل با بهره گیری از روش Bailenger Modified با بالاترین دقت و صحت انجام و نتیجه جهت ارزیابی کیفیت منابع آب خام و پساب گزارش می گردد .

برای آشنایی بیشتر با آزمایشگاه آب کلیک کنید.

                                                                                                                                                                                                               


 

نوشته شده در تاریخ :11 تیرماه 1397

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: