کنترل کیفیت آب شرب لوله کشی و آب آشامیدنی بسته بندی


کنترل کیفیت آب شرب لوله کشی و آب آشامیدنی بسته بندی

اهمیت کنترل کیفیت آب آشامیدنی

بررسی کیفیت آب آشامیدنی یکی از فرایند های مهم می باشد که مورد توجه ی بسیاری از جوامع است. آبی که مصرف می کنیم ممکن است حاوی ناخالصی هایی باشد که موجب اثر بخشی بر روی کیفیت آب آشامیدنی مصرفی می گردد.آب آشامیدنی ک حاوی ناخالصی باشد ممکن است باعث ایجاد انواع بیماری ها و ایجاد رسوب در لوله های انتقال آب می شود.

از لحاظ اهمیت بررسی و کنترل کیفی آب قابل شرب ، شرکت آزمون سلامت آسا کلیه فاکتورهای مربوط به استاندارد آب آشامیدنی ، آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی را با توجه به اینکه این شرکت همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا ودارو می باشد ، کلیه نتایج آزمایش ها مورد تایید سازمان های مربوطه بوده و از این لحاظ نیاز کلیه صنایع تولیدی آب شرب را مرتفع می سازد .

 

مطلب مرتبط : ویژگی های آب آشامیدنی

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: