تقویم نمایشگاهها و همایش ها


دومین کنگره بین المللی زنبور عسل ایران

محورهای کنگره : تولید، فرآوری و بسته بندی و بازار یابی محصولات زنبورداری، استانداردسازی و کنترل کیفی تولیدات و فرآورده ­های زنبورعسل ، تولید محصولات سالم و ارگانیک در صنعت زنبورداری ویژگی های مولکولی عسل و سایرتولیدات صنعت زنبورداری ،زنبوردرمانی