آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی - هماتولوژی و انگل شناسی و بیوشیمی


در این بخش تحت نظر یک نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی ( آقای سعید حاجی خطال )به عنوان مسئول بخش و یک نفر کارشناس میکروب شناسی به عنوان کارشناس بخش و تحت پروانه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی صادره از اداره کل دامپزشکی استان تهران بنام آقای دکتر بیژن امیدی به شماره 1196 ، مشغول ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشیم:

-آزمونهای تشخیص دامپزشکی شامل آزمون های سرولوژی طیور ، دام بزرگ و دام کوچک ، هماتولوژی ، بیوشیمی خون ، کالبدگشایی، انگل شناسی ، میکروب شناسی

-جست و جوی آفلاتوکسین و سایر سموم قارچی در نمونه های خوراک دام و طیور و آبزیان

-اندازه گیری مالاشیت گرین در نمونه های آب و بافت های آبزیان

-جستجو و اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک ها در بافت های دام و طیور

-اندازه گیری آنتی بادی بر علیه واکسن Rabies ( هاری ) در خون سگ و گربه و صدور گواهینامه مربوط به خروج حیوانات خانگی از کشور

- آزمایش تشخیص مولکولی - بیولوژی ( PCR ) با هدف تشخیص بیماری های دامپزشکی از قبیل تشخیص بیماری های ویروسی طیور و دام های بزرگ و تشخیص نوع ، منشا و آلودگی های پودر گوشت ، پودر ماهی ، فرآورده های خام دامی و ...

- تعیین و شناسایی قطعی باکتری های بیماریزا منتقله از راه غذا از جمله : سالمونلا ، شیگلا ، لیستریا ، ویبریو و ... به روش های میکروب شناسی و PCR

- تشخیص بیماری هایی نظیر : برونشیت ، نیوکاسل ، IBR  ، Neospora ، Leptospirosis ، BVDV در پرندگان و حیوانات و همچنین تعیین جنسیت پرندگان به روش PCR

- آزمون های پاتولوژی بر روی کلیه نمونه های به دست آمده از بافت های آسیب دیده در تمامی حیوانات از طریق رنگ آمیزی های اختصاصی و حیاتی

- کنترل بهداشتی اماکن بسته بندی مواد و فرآورده های خام دامی و کشتارگاهها از قبیل سواپ کشی از سطوح ، کنترل بهداشتی مرغ ، گوشت قرمز ، ماهی ، میگو ، آلایش دام و طیور

- آزمونها میکروبی ، شیمیای و بیولوژیکی بر روی آب مورد مصرف کشتارگاهها ، صنایع خوراک دام و طیور ، مرغداری ها ، دامداری ها و کارگاههای پرورش آبزیان

- پایش آلودگی پساب کشتارگاهها و سایر اماکن دامی در قالب طرح پایش فراگیر خوداظهاری قابل ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست