موقعیت های شغلی


با تشكر از بازديد جنابعالي از سايت آزمايشگاه آسا و مراجعه به قسمت موقعيت هاي شغلي ،اگرچه در حال حاضر كادر پرسنل آزمايشگاه آسا كامل مي باشد ، ولي همواره از آشنايي با همكاران و تخصص هاي جديد متقاضي كار استقبال مي نمائيم.
لذا خواهشمند است در صورتي كه فعاليت مرتبط با مجموعه آزمايشگاههاي آسا داريد و در صورت تمايل ، رزومه خود را به ایمیل ما (mbm_asa@yahoo.com)ارسال نمائيد.