آزمایشگاه شیمی آب و پساب


در این بخش تحت نظر یک نفر دکترای شیمی تجزیه ( خانم دکتر صالحه قاهری ) به عنوان مسئول بخش شیمی آب و پساب و سه نفر کارشناسان شیمی کاربردی ومهندسی شیمی مشغول ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشیم :

- اندازه گیری کلیه فاکتورهای شیمی فیزیکی در نمونه های آب و پساب از جمله کلیه آنیون ها و کاتیون ها و عوامل آلاینده و غیره  .

- انجام کلیه آزمون های لازم جهت تعیین کیفیت آب چاهها ، قنات و آبهای رودخانه، آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی .

- آنالیز و بررسی کیفیت آب لازم جهت پرورش آبزیان ، طیور ، دام ، مصارف کشاورزی ، صنعتی ( دیگ بخار ، خنک کننده ها و ... ) ،استخر های شنا و جکوزی

- تعیین در صد مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب وهمینطور بر روی آب های رودخانه ها یا دریاچه های پشت سد ها به عنوان ابزاری در دست مهندسین مشاور طراح ( آزمایش تحقیقاتی جار Jar Test).

- اندازه گیری آلاینده ها ( اشعه آلفا ، بتا ، تری هالومتانها ، BOD ، COD ، TOC ، برومات ، کلرات و  ... ).

- اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و فاضلاب .

- اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ، H2S،CO2، DO ) با تجهیزات مدرن.

- اعزام کارشناس جهت نمونه برداری از مخازن ، تصفیه خانه ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها ، استخر ها و اعماق با دستگاههای پیشرفته .

- آنالیز میکروبی ، بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب .
عمده روش های مورد استفاده در این بخش نیز از مرجع standard methods ، کتاب ASTM و برخی جزوات مربوط به استانداردهای ملی ایران (ISIRI ) گرفته شده است .  

هم اکنون با راه اندازی سیستم کروماتوگرافی یونی ، آنالیز کامل شیمیایی آب و اندازه گیری کلرات و برومات در کلیه منابع آب در کمتر از سه روز کاری فراهم شده است .

 

مطلب مرتبط : آزمایش میکروبی آب 

 

کلر زنی آب استخر

وجود کلر آمین ها در آب استخر به دلیل تحریک چشم ( سوزش ) و بوی نامطبوع ، نه تنها مناسب نیستند بلکه نشانه ی زوال کیفیت آب استخر نیز به شمار می روند .

سیستم RO- اسمز معکوس

(Ro) اسمز معکوس از جمله شیوه هایی است که امروزه به طور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جدا سازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی به کار برده می شود.