آزمایشگاه میکروب شناسی


این بخش تحت نظر یک نفر کارشناس ارشد میکروب شناسی ( خانم مریم ارشدی فر ) به عنوان مسئول بخش و سه نفر کارشناس با مدرک بیولوژی ،

میکروب شناسی و مهندسی کشاورزی با گرایش علوم دامی مشغول ارائه خدمات می باشد .

عمده روش های بکارگرفته در این بخش از جزوات استاندارد ملی ایران و برخی نیز از کتاب Standard methods می باشد .

انجام کلیه آزمونها بر اساس جدیدترین استانداردهای داخلی و بین المللی با فناوری های روز دنیا  شامل :

- آنالیز  میکروبی مواد غذایی مورد مصرف انسان ، خوراک دام ، طیور و آبزیان و کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
- کلیه میکروب های مطرح در آزمون های مواد غذایی و آب و پساب  بصورت جستجو یا شمارش در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند .
- انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی بر روی آب مصرفی و آشامیدنی صنایع مختلف جهت اطمینان از کیفیت آنها و همچنین آزمون بیولوژی آب و پساب ( جستجو و شمارش و تعیین سایز فیتوپلانکتون هاو زئوپلانکتون ها ) نیز دراین بخش انجام می شود.

- انجام کلیه آزمون های مربوط به میکروب شناسی سطوح در آشپزخانه ها ،رستوران ها و سوپرمارکت ها ودست و انگشت پرسنل (Finger Test ) و نیز هوای سالن ها