راه اندازی بخش خاک شناسی و انجام آزمایشات مربوط به خاک در شرکت آزمون سلامت آسا


راه اندازی بخش خاک شناسی و انجام آزمایشات مربوط به خاک در شرکت آزمون سلامت آسا

امروزه با توجه به اهمیت صنعت کشاورزی و ارتباط مستقیم این صنعت با امنیت غذایی و سلامت مصرف کنندگان ، بررسی کیفیت خاک از نقطه نظر شناسایی و بررسی عناصر غذایی ارزیابی و حاصلخیزی خاک اهمیت و جایگاه خاصی خواهد داشت .

آنالیز شیمیایی و سنجش خاک از نقطه نظر میزان مواد مغذی خاک ، جامعه کشاورزان را در مدیریت بهینه مزارع کشاورزی و اطلاع از وضعیت سلامت خاک و نیاز به کودهای شیمیایی و رسیدن به بهترین شرایط برای رشد و تولید محصولات با کیفیت بهتر و بیشتر یاری خواهد رساند .

لذا شرکت آزمون سلامت آسا با راه اندازی بخش خاکشناسی و انجام آزمایشات تخصصی و ارائه گزارشات کامل از وضعیت خاک ، آمادگی خود را در زمینه پذیرش نمونه های خاک و همکاری با جامعه کشاورزان و فعالان محیط زیست اعلام می دارد.

دامنه فعالیت بخش آنالیزخاک در آزمایشگاه آسا

 

اندازه گیری پارامتر های شیمیایی خاک ، کود های آلی ، پسماند ، لجن فاضلاب ،سنگ و نمونه های معدنی

تعیین اندازه ذرات خاک های کشاورزی ، محیط زیست و عمرانی

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در نمونه های معدنی و آلی از جمله خاک و لجن فاضلاب

انجام آزمایشات شیمیایی و ارزیابی لجن فاضلاب از نظر آلودگی و حاصلخیزی به عنوان کود آلی در خاک های کشاورزی

انجام آزمایشات شیمیایی بایوچار و بررسی ویژگی های جذبی آن در خاک و محیط زیست

آنالیز بافت های گیاهی میوه جات و سبزیجات جهت تعیین غلظت عناصر غذایی و نیترات

آزمون آب جهت آبیاری و بررسی کیفیت آن از نظر شوری ، سختی و آلودگی

ارائه راهکار و مشاوره با کشاورزان و کارشناسان محیط زیست در راستای پیشبرد کشاورزی پایدار و حفظ سلامت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: