آزمایشگاه آب و فاضلاب


بخش آب و پساب شرکت آزمون سلامت آسا به عنوان همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور ، کلیه خدمات مرتبط با آب و فاضلاب را اعم از مشاهدات کارشناسی ، نمونه برداری ، انجام کلیه آزمون های شیمیایی و فیزیکی و میکروبی و بیولوژیکی مرتبط با آب و فاضلاب ، ارائه تحلیل و تفسیر تخصصی ، آزمون تحقیقاتی جار (Jar Test ) و بررسی قابلیت تصفیه پذیری در آب و پساب ، ارائه مدل کیفی مخازن را در بالاترین دقت و صحت انجام داده و نیاز کارفرمایان و مهندسین مشاور و صاحبان صنایع و کارخانجات را از نقطه نظر بررسی کیفی و کمی منابع آب و فاضلاب مرتفع می سازد.

کلر زنی آب استخر

وجود کلر آمین ها در آب استخر به دلیل تحریک چشم ( سوزش ) و بوی نامطبوع ، نه تنها مناسب نیستند بلکه نشانه ی زوال کیفیت آب استخر نیز به شمار می روند .

سیستم RO- اسمز معکوس

(Ro) اسمز معکوس از جمله شیوه هایی است که امروزه به طور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جدا سازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی به کار برده می شود.