آزمایش آب آشامیدنی طبق استاندارد 1053


آزمایش آب آشامیدنی طبق استاندارد 1053

آب از فراوانترین ترکیبات زمین وضروری ترین عوامل فیزیولوژیکی موجودات زنده به حساب می آید فقدان آب سالم ودفع غیر بهداشتی فاضلاب علت اصلی 80درصد از بیماری ها در کشورهای در حال توسعه می باشد دسترسی به آب سالم از حقوق اولیه انسانها می باشد.
آلودگی منابع آب (چشمه ها،رودخانه ها،آب های زیر زمین )تهدیدی جدی علیه سلامت انسانهاست.
به ویژه هنگامی که منابع آلوده به عنوان منبع آب آشامیدنی ، برای شستن،آبیاری محصولات کشاورزی یا در تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار میکیرد همچنین آلودگی رودخانه ها ،دریاها ، باعث ایجاد شرایط نامناسب برای محیط زیست موجودات زنده از قبیل ماهی ها ، کاهش کاربری این منابع طبیعی در زمینه های مختلف خواهد گردید. بنابراین رفاه وسلامت جامعه توسعه بهداشت وحفاظت از محیط زیست بدون تامین آب سالم میسر نمی شود.
تعریف آب سالم وبهداشتی:
آبی است که در موقع مصرف خواص فیزیکی ،شیمایی ومیکروبی آن مطابق استاندارهای موجود بوده وعاری از هر گونه بوء وطعم وظاهر نامطبوع باشد.
اهداف تصفیه آب:
- بهبود در قابلیت ظاهری آب
- حذف یا غیر فعال نمودن میکرو ارگانیسم های پاتوژن
- از بین بردن ترکیبات سمی ومضر
- برای سلامتی انسان
- مقرون به صرفه بودن قیمت آب تصفیه شده

استاندارد آب:
حدود مجاز وتصویب شده پارامترهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی برای مصرف آب باید رعایت شوند.
انواع استانداردهای آب:
استاندارد اولیه : هدف حفظ جنبه های بهداشتی وسلامتی افراد می باشد.
استاندارد ثانویه :علاوه بر استاندارد های اولیه ، بحث زیبا بودن آب وحفظ زندگی گیاهان وحیوانات نیز مطرح است.
آلودگی آب :
عبارتند از تغییر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی وبیولوژیکی آب به صورتیکه آن را از نظر استاندارد کیفی برای یک مصرف خاص غیر قابل قبول کند.
انواع آلاینده هایی که از طریق فاضلاب می توانند وارد آب شوند :
زایدات اکسیژن خواه ، عوامل بیماری زا ، ترکیبات آلی سینیک ، نوترینت های گیاهی ، مواد شیمیایی غیر آلی ومعدنی ، رسوبات ، مواد رادیو اکتیو ، آلودگی حرارتی ، نفت وروغن
منابع آلودگی آب :
منابع آلودگی آب ، منابع شهری وغیر صنعتی ، منابع کشاورزی ، منابع طبیعی ورواناب های سطحی
خواص آب:
خواص فیزیکی : جامدات معلق ، کدورت ، رنگ ، طعم، بو ، درجه حرارت، Ec Electrical Conductivity...
خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی : اسیدیته ، قلیائیت ، سختی ، Dissolved Oxygen)Do) و ...
خواص بیولوژیکی :عوامل ارگانیک در آب که باکتریها و ویروس ها و...

بنا براین دسترسی به اب اشامیدنی سالم برای حفظ سلامت انسان و نیز توسعه و پیشرفت جوامع بشری ضروری میباشد پس اب اشامیدنی باید مطابق با استانداردهای بهداشتی مقررات اولیه اب اشامیدنی باشد همچنین براساس استاندارهای ثانویه ،اب اشامیدنی باید از نظر پارامترهای فیزیکی از جمله رنگ،بو و طعم دارای مقادیر پایین و قابل قبول باشد.

آزمون های مربوط به آب آشامیدنی در نمونه های آب با هدف تعیین ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و رادیو اکتیو طبق استاندارد در آزمایشگاه آسا انجام می گیرد. طبق این استاندارد ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی ، مواد شیمیایی معدنی سمی ، مواد شیمیایی معدنی غیر سمی ، مواد شیمیایی آلی ، گندزداها ، محصولات جانبی گندزدایی ، مواد رادیو اکتیو و آفت کش ها در آب آشامیدنی باید اندازه گیری شود. هدف از این آزمون کنترل آب های آشامیدنی به گونه ای است که مصرف آن برای آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت برای سلامت انسان ایجاد نکند .

از لحاظ اهمیت بررسی و کنترل کیفی آب قابل شرب ، شرکت آزمون سلامت آسا کلیه فاکتورهای مربوط به استاندارد آب آشامیدنی ، آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی را انجام داده و با توجه به اینکه این شرکت همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو می باشد ، کلیه نتایج آزمایش ها مورد تایید سازمان های مربوطه بوده و از این لحاظ نیاز کلیه صنایع تولیدی آب شرب را مرتفع می سازد .

در مورد آب آشامیدنی آزمون هایی مثل : اندازه گیری مقدار کدورت ، رنگ ، بو، PH ،آزبست ، ارسنیک ، سرب ، کروم ، سلنیوم ، کادمیوم ، آنتیموان ، جیوه ، مولیبدن ، سیانور ، بر ، نیکل ، باریم ، وانادیوم ، کل مواد جامد محلول ، سختی ، کلر ، سولفات ، آهن ، منگنز ، آلومینیوم ، روی ، مس ، نیترات ، نیتریت ، کلسیم ، منیزیم ، آمونیاک ، سدیم ، اندازه گیری کلر آزاد و ... طبق استاندارد ملی ایران به شماره 1053 انجام می شود .


تاریخ انتشار : 19 بهمن 1396

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: