حضور کارشناسان شرکت آزمون سلامت آسا درکمیسیون تدوین ملی استاندارد


حضور کارشناسان شرکت آزمون سلامت آسا درکمیسیون تدوین ملی استاندارد

به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این سازمان تنها مرجع رسمی کشور در زمینه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی ایران می باشد.

در این زمینه پس از طی مراحل پیشنهاد و واگذاری و بررسی اولیه توسط کارشناسان امر تدوین و برگزاری جلسات در کمیته برنامه ریزی ، تدوین استاندارد وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

در کمیسیون اولیه نهایی تدوین استاندارد علاوه بر نماینده و اداراه کل نظارت بر اجرای استاندارد و نمایندگان تولیدکنندگان و سازمانهای مصرف کننده و نماینده وزارت خانه ، سازمانهای مورد نظر ، اشخاص و کارشناسان صاحب نظر به انتخاب در امر تدوین حضور خواهند داشت .

در این راستا ، تعدادی از کارشناسان این شرکت در تدوین دو استاندارد مهم نقش داشته اند :

-خانم مهندس مریم ارشدی فر ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ) جزء کمیسیون فنی تدوین استاندارد شیر و فرآروده های آن :شمارش اشرشیاکلی-روش محتمل ترین تعداد (MPN)

- خانم مهندس صونا راجی( کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی ): استاندارد همبرگر خام ، ویژگی ها و روش های آزمون شماره 2304- استاندارد مرغ برگر خام منجمد ، ویژگی ها و روشهای آزمون شماره 6937

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: