جارتست


جارتست

 جارتست

اولین قدم در جهت قابلیت تصفیه پذیری پساب واحدهای صنعتی انجام آزمون جار (Jar Test ) بوده که مدلی از سیستم تصفیه خانه صنعت مربوطه را در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و مواد منعقدکننده و کمک منعقدکننده و همچنین زمان و سرعت تداخل لازم را محاسبه و به مهندسین مشاور جهت طراحی و اجرا گزارش می دهد . 

هدف از انجام این آزمون ایجاد شرایط لازم جهت عوامل آلاینده مغایر با استانداردهای زیست محیطی و ایجاد شرایط ایده آل در چارچوب استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست در جهت تخلیه پساب صنعت مربوطه می باشد .

آزمون هایی که بر روی آب خام انجام می شود به منظور حذف عوامل فیزیکی نظیر کدورت ، رنگ ، بو و حذف آلاینده ها و ارتقا کیفیت آن انجام می گردد . در این راستا آزمون جار تاثیر نسبی منعقدکننده ها را بر آب خام نشان داده و مدل کوچکی از واحدهای اختلاط و انعقاد و ته نشینی تصفیه خانه ها را ارائه می دهد .

جهت کسب اطلاعات کامل در مورد آزمایشگاه آب کلیک کنید.


تاریخ انتشار:15 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                                                 

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: