آزمایشگاه مولکولی- بیولوژیPCR


در این قسمت آزمون هایی بر روی مواد غذایی از جمله تعیین ماهیت نوع گوشت بکار رفته در انواع مواد غذایی فرآوری شده از جمله سوسیس ، کالباس ، ناگت ، همبرگر و ... و گوشت چرخ کرده انجام می شود .همچنین نوع گوشت بکاررفته در پودر های گوشت مورد مصرف دام و طیور و آبزیان نیز در این بخش تعیین ماهیت میشود .

سایر آزمون های بکار رفته در این بخش عبارتند از :
-تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن به روش PCR
- تعیین و شناسایی قطعی باکتری های بیماریزا منتقله از راه غذا از جمله : سالمونلا ، شیگلا ، لیستریا ، ویبریو و ...

در بخش دامپزشکی نیزPCR ، تشخیص بیماری های زیر به این روش امکان پذیر می باشد :

- تشخیص مایکوپلاسما

-تشخیص آنفولانزا

-تعیین جنسیت پرندگان

-سالمونلا

-برونشیت
- نیوکاسل

BVDV-
 Leptospirosis-
Neospora -

 IBR-