آزمایشگاه مولکولی- بیولوژیPCR


در این قسمت آزمون هایی بر روی مواد غذایی از جمله تعیین ماهیت نوع گوشت بکار رفته در انواع مواد غذایی فرآوری شده از جمله سوسیس ، کالباس ، ناگت ، همبرگر و ... و گوشت چرخ کرده انجام می شود .همچنین نوع گوشت بکاررفته در پودر های گوشت مورد مصرف دام و طیور و آبزیان نیز در این بخش تعیین ماهیت میشود .

سایر آزمون های بکار رفته در این بخش عبارتند از :
-تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن به روش PCR
- تعیین و شناسایی قطعی باکتری های بیماریزا منتقله از راه غذا از جمله : سالمونلا ، شیگلا ، لیستریا ، ویبریو و ...

در بخش دامپزشکی نیزPCR ، تشخیص بیماری های زیر به این روش امکان پذیر می باشد :

- تشخیص مایکوپلاسما

-تشخیص آنفولانزا

-تعیین جنسیت پرندگان

-سالمونلا

-برونشیت
- نیوکاسل
BVDV-
 Leptospirosis-
Neospora -

 IBR-

 

ردیف لیست آزمایشات
1

Leptospirosis

2 Neospora
3 IBR
4 BVDV-RT- PCR
5 چهار عامل سقط جنین (IBR/BVDV/Neospora/Leptospirosis)
6 مایکوپلاسما
7 ND - RT PCR
8 IBV - PCR
9 Influenza - RT PCR
10 تشخیص سالمونلا ویبریو پاراهمولیتیکوس، لیستریا مونوسیتوژنز، شیگلا (هرکدام)
11 Bird Sexing PCR
12 تعیین آلودگی در پودر گوشت و ماهی (7 گونه: اسب، گاو، گوسفند، بز، مرغ، خوک و ماهی)
13 تعیین منشا گوشت خام (7 گونه: اسب، گاو، گوسفند، بز، مرغ ، خوک و بوقلمون)
14 تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن
15 ردیابی گوشت ماهی

16

جستجوی لژیونلا به روش PCR