کنوانسیون بازل و انجام آزمایشات مربوطه


کنوانسیون بازل و انجام آزمایشات مربوطه

این کنوانسیون با هدف ایجاد یک حاکمیت قاطع بر حمل و نقل و امحای پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات سوء یا مدیریت غیراصولی آنها تدوین و برای کشورهای عضو، لازم الاجرا می باشد . مکانیسم دستیابی به این هدف از طریق کننرل و کاهش حمل و نقل پسماندهای خطرناک و سایر انواع آن و مدیریت صحیح زیست محیطی آن می باشد .

بر اساس مقررات تدوین شده کشور صادر کننده باید کشور وارد کننده و کشورهای محل عبور را با ارائه اطلاعات دقیق طی فرم های انتقال و اظهارنامه در مورد محموله آگاه کند و پس از دریافت اعلام رضایت کتبی از کشور محل ورود و اطمینان از مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند ، انتقال صورت می گیرد . حمل و نقل محموله های مشمول کنوانسیون بازل بدون انجام ضوابط و مقررات ، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود .

در حال حاضر دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست انجام وظایف مرجع ذیصلاح کشور را در اجرای مفاد کنوانسیون بازل عهده دار است . با توجه به قوانین و مقررات این کنوانسیون تکمیل مدارک و مستندات درخواست واردات پسماند طی الحاقیه 9 این کنوانسیون ، آنالیز پارامترهای شیمیایی بر طبق این کنوانسیون الزامی بوده و با توجه به اینکه شرکت آزمون سلامت آسا ( آزمایشگاه آسا ) جزء آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد کلیه آزمایشات مربوط به این کنوانسیون را انجام و نتایج با صحت و دقت بالا گزارش شده و صادر کننده پس از ارائه نتایج به سازمان محیط زیست و دریافت تاییده نهایی می تواند نسبت به صادرات پسماند مورد نظر اقدام نماید .

-شیوه نامه صادرات و ترانزیت پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون بازل

-Iranian Student News Agency


تاریخ انتشار:25 خرداد 1398

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: