آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی


این بخش تحت نظر یک نفر کارشناس مواد غذایی ( خانم مهندس امیدپور ) به عنوان مسئول بخش و همچنین یک نفر کارشناس صنایع غذایی به عنوان کارشناس بخش هدایت می شود . در این بخش کلیه آزمون ها ی متداول بر روی مواد غذایی مورد مصرف انسان و دام و طیور و آبزیان انجام می شود .

کلیه روش ها برگرفته از جزوات سازمان ملی استاندارد ایران و AOAC می باشد . همچنین آزمون های متنوعی نیز بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور وهمچنین نمونه های وارداتی انجام می شود .

روش های به کار گرفته شده در این قسمت نیز از مراجع BP ، USP ،می باشدOfficil Methods of Analysis   ،  CTFA INTERNATIONAL BUYERS GUIDE

 

TVNپودر گوشت چیست؟

شاخص TVN به معنی مجموع نیتروژن فرار است که حاصل فرایندهای میکروبی می باشد. این شاخص معمولا برای بررسی کیفیت انواع پودر گوشت و پودر ماهی استفاده می شود.

اندازه گیری چربی در مواد غذایی

برای اندازه گیری چربی در مواد غذایی به روش سوکسله، چربی غذا به صورت مداوم با یک حلال غیر قطبی نظیر دی متیل اتر یا هگزان در مدت زمان تقریبا 1 ساعت , استخراج می شود. برای اطلاعات بیشتر این مقاله از آسالب را بخوانید.