آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی


این بخش تحت نظر یک نفر کارشناس مواد غذایی ( خانم مهندس امیدپور ) به عنوان مسئول بخش و همچنین یک نفر کارشناس صنایع غذایی به عنوان کارشناس بخش هدایت می شود . در این بخش کلیه آزمون ها ی متداول بر روی مواد غذایی مورد مصرف انسان و دام و طیور و آبزیان انجام می شود .

کلیه روش ها برگرفته از جزوات سازمان ملی استاندارد ایران و AOAC می باشد . همچنین آزمون های متنوعی نیز بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور وهمچنین نمونه های وارداتی انجام می شود .

روش های به کار گرفته شده در این قسمت نیز از مراجع BP ، USP ،

و ... می باشدOfficil Methods of Analysis   ،  CTFA INTERNATIONAL BUYERS GUIDE