شمارش کلیفرم ها و E.coli به روش MPN


شمارش کلیفرم ها و E.coli به روش MPN

کلیفرم ها و E.coli :

مجموعه ای از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه هستند که به صورت طبیعی فلورنرمال روده ی انسان و حیوانات می باشند . از خصوصیات این گروه می توان به تحمیر قند لاکتوز اشاره کرد که آنها را از سایر اعضا این خانواده جدا می کند . بعضی از باکتری های این گروه مانند E.Coli قادر است در دمای 44 درجه سانتی گراد رشد کرده و تولید گاز کند . از این خصوصیت برای جداسازی E.Coli از سایر کلیفرم ها استفاده می شود . از اعضای این گروه می توان به باکتری های E.Coli ، سیتروباکتر ، انتروباکتر و کلبسیلا اشاره کرد .

این باکتری ها بصورت پراکنده در آب و خاک نیز زندگی می کنند ، کلی فرم ها وقتی که در روده هستند ایجاد بیماری نمی کنند ولی هنگامی که به بافی غیر از بافت روده برسند ، ایجاد بیماری می کنند .

وجود کلیفرم ها به خصوص E.Coli نشانه ی آلودگی آب به مدفوع می باشد و از این باکتری می توان به عنوان شاخص آلودگی آب به فاضلاب نام برد .

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: