آزمایشگاهها


آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی-هماتولوژی و انگل شناسی و بیوشیمی

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی - هماتولوژی و انگل شناسی و بیوشیمی

آزمایش سرولوژی طیور و دام - هماتولوژی و بیوشیمی خون - انگل شناسی- اندازه گیری آفلاتوکسین و سموم در خوراک دام و طیور- Rabies- مالاشیت گرین
آزمایشگاه شیمی آب و پساب

آزمایشگاه شیمی آب و پساب

انجام آزمون های شیمیایی مربوط به آب و پساب و فاضلاب ها- بررسی کیفیت آب استخرها- طرح خوداظهاری سازمان محیط زیست-اندازه گیری فلزات سنگین موجود در آب و فاضلاب-تعیین کیفیت و آزمایش آب همودیالیز طبق استاندارد-آب ورودی به دستگاه اسمز معکوس-
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی

انجام کلیه آزمون های شیمیایی مربوط به مواد غذایی مورد مصرف انسان و خوراک دام و طیور انجام کلیه آزمون ها بر روی مواد آرایشی و بهداشتی
آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمونهای میکروبی مربوط به مواد غذایی- خوراک دام و طیور - آب و فاضلاب - بیولوژی آب و فاضلاب - جستجو و شمارش و تعیین سایز فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها
آزمایشگاه هیستو پاتولوژی

آزمایشگاه هیستو پاتولوژی

آزمون های بافت شناسی بر روی انواع فرآورده های گوشتی از قبیل سوسیس ، کالباس ، ناگت ، کتلت ، کباب لقمه ، همبرگر ، گوشت چرخ کرده و تشخیص بافت های غیر مجاز در آنها .
آزمایشگاه مولکولی- بیولوژی

آزمایشگاه مولکولی- بیولوژیPCR

آزمایشگاه PCR، تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن به روش PCR - تشخیص بیماری هایی نظیر :مایکوپلاسما، آنفولانزا،برونشیت ، تعیین جنسیت پرندگان، سالمونلا
اندازه گیری فلزات

اندازه گیری فلزات

اندازه گیری فلزات سنگین موجود در آب و فاضلاب و پسابو همچنین فلزات موجود در مواد غذایی و خوراک دام و طیور