آزمایش انتروکوکهای روده ای - آلودگی میکروبی آب


آزمایش انتروکوکهای روده ای - آلودگی میکروبی آب

انتروکوک های روده ای :

این باکتری گرم مثبت ، کاتالاز منفی می باشد و به صورت فلور طبیعی در روده ی انسان و حیوانات زندگی می کند و به مدت کوتاه در آب قادر به زندگی هستند . در بررسی و آزمون آب های معدنی و آب استخر ، انتروکوک ها را به عنوان نشانگر آلودگی مدفوعی در نظر می گیرند و از این طریق به بررسی کیفیت آب کمک می شود .

مطلب مرتبط : آزمایش میکروبی آب

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: