بررسی بهداشت وکنترل سلامت آب استخرهای شنا در مقابل ویروس کرونا


بررسی بهداشت وکنترل سلامت آب استخرهای شنا در مقابل ویروس کرونا

بررسی بهداشت و کنترل سلامت آب استخرهای شنا در مقابل ویروس کووید 19

چکیده
پاندمی عفونت ویروسی ناشی از کوید 19 موجب تغییر در پروتکل های بهداشتی وضدعفونی در بسیاری از اماکن عمومی شد  .استخرهای شنا یکی از اماکن پرخطر جهت شیوع بیماری شناخته شده است. این مقاله به بررسی مکانیسم و سرعت انتقال ویروس COVID-19و میزان مقاومت این ویروس در مقابل سیستم های تصفیه مورد استفاده جهت SARS-CoV-2میپردازد. مطالعه مروری پیش رو بر اساس گزارشهای و پروتکل های سازمانها و مراکزی مانند سازمان بهداشت جهانی تهیه و تدوین شده است.
واژه های کلیدی: استخرهای شنا، ضدعفونی،کلر آزاد باقیمانده، کروناویروس، گندزدایی.

دانلود مقاله


برای مطالعه مقاله شرایط بهداشتی استخر در آسالب کلیک کنید. 


 

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: