آزمایش آب استخر و کنترل بهداشتی آب استخرها


آزمایش آب استخر و کنترل بهداشتی آب استخرها

پایش کیفی آب استخرهای شنا و جکوزی و پیشنهاد اقدامات لازم :

با توجه به محبوبیت ورزش شنا و سلامت شناگران ، کنترل بهداشتی استخرهای شنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ارسال کارشناس جهت نمونه برداری دوره ای و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های شیمیایی و میکروبی و بیولوژی طبق استاندارد 11203 سازمان ملی استاندارد و تنظیم گزارش های تخصصی در مورد وضعیت آب استخر و ارائه راهکارهای علاج بخشی ( در صورت نیاز ) در جهت رفع مشکلات احتمالی از جمله خدمات شرکت آزمون سلامت آسا در زمینه پایش و کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا می باشد .

شرايط مطلوب آب استخر ،بهداشت استخر:

بعضي از پارامترهاي شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي كه در كيفيت آب استخرهای شنا مورد توجه مي‌باشند عبارتند از :

.1PH آب استخر : PH درجه اسيدي و بازي آب را نشان مي‌دهد. PH مناسب آب استخرهاي شنا بين 8-2/7 توصيه شده است. خورندگي سطوح، ايجاد لك، تحريك و سوزش چشم و پوست شناگران از اثرات PH پايين و رسوب‌گذاري، كاهش كارايي كلر براي گندزدايي، كدر شدن آب استخر (حالت ابري)، تحريك و سوزش چشم و پوست از اثرات PH بالا در آب استخرهاي شناست.

.2دمای آب استخر: در استخرهاي سرپوشيده، كنترل دماي آب استخر و محيط آن (هواي استخر) داراي اهميت است. توصيه مي‌شود دماي هواي استخر حدود 3 درجه سانتيگراد گرمتر از دماي آب استخر باشد. دماي پيشنهاد شده برای آب استخر براي استفاده عموم 27، درجه مطلوب 24-23 و در وضعيت ايده آل 28-26 درجه سانتيگراد مي‌باشد.
دما نبايد بيشتر از 29 درجه باشد چرا كه شنا كردن در آبهاي بالاي 30 درجه ممكن است موجب وقفه تنفسي در فرد گردد.
3. شفافيت آب استخر: شفافيت از مهمترين ويژگيهاي ظاهري آب استخرهاي شنا مي‌باشد و از جنبه‌هاي زير حائز اهميت است:
- عدم وجود ذرات معلق و كلوئيدي در آب استخر كه مانع تماس مستقيم و مناسب عامل گندزدا با ميكروارگانيسم‌ها مي‌شود.

- افراد قادر خواهند بود عمق آب استخر را تخمين بزنند و از وجود خطرات احتمالي به آساني مطلع شوند و مي‌توانند با اطمينان خاطر در آب استخر شنا نموده و شيرجه بزنند.

- ايجاد شرايط دلپذير، خوشايند و مطلوب در آب استخر به همراه جنبه‌هاي زيبا شناختي براي استفاده‌كنندگان.
شفافيت آب استخر بايد به حدي باشد كه يك صفحه سياه و سفيد به قطر 15 سانتيمتر، در عميق‌ترين نقطه استخر به راحتي ديده شود.

.4 مشخصه هاي ميكروبي در استخر: كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا مهمترين عامل در استفاده سالم از استخر مي‌باشد. اكثر ميكروارگانيسم‌هايي كه در آب استخر يافت مي‌شوند، خطرناك نيستند.به علاوه در فرآيند گندزدايي و تصفيه، تمامي ميكروارگانيسم‌ها كه شامل باكتريها، ويروسها، جلبكها و قارچ‌ها مي‌باشند نابود مي‌شوند.مسئله عمده، آلودگي ثانويه ناشي از تماس ترشحات دهان، بيني، پوست و دفع ادرار مي‌باشد.بطور خلاصه آب موجود در استخرهای شنا از نظر میکروبی باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

حداکثر مجاز طبق استاندارد

واحد

لیست آزمایشات

کمتر از 200

/ml

شمارش کلیه میکروب های هوازی در 22 درجه سانتی گراد

کمتر از 200

/ml

شمارش کلیه میکروب های هوازی در 36 درجه سانتی گراد

Negative

/100ml

شمارش کلیفرم های مدفوعی

کمتر از 100

/100ml

شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی به روش فیلتراسیون

کمتر از 50

/100ml

شمارش استافیلوکوکوس اورئوس به روش فیلتراسیون

Negative

/100ml

جستجوی سودوموناس به روش فیلتراسیون

براي گندزدايي آب استخرهاي شنا روشهاي متعددي مانند استفاده از كلر، برم، يد، سيانورات‌هاي كلره و لامپ‌هاي اشعه ماوراء بنفش استفاده مي‌شود.

در حال حاضر كلر گزينه انتخابي براي گندزدايي آب استخرهاست. بخشي از كلر اضافه شده صرف اكسيداسيون مواد آلي و معدني موجود در آب استخر شده و مابقي صرف گندزدايي آب استخر مي‌شود. جهت اطمينان از گندزدايي آلودگي‌هاي ثانويه همواره بايد مقداري كلر آزاد باقيمانده در آب وجود داشته باشد. توصيه مي‌شود ميزان كلر آزاد باقيمانده حداقل 6/0 ميلي گرم در ليتر باشد.

اين ميزان كلر در PH بين 6/7-2/7 باعث ايجاد نتايج باكتريولوژيكي رضايت بخش خواهد شد. اما عملاً بين 3-1 ميلي گرم در ليتر كلر آزاد باقيمانده مورد نياز است. چرا كه افزايش آلودگي‌هاي احتمالي به همراه نوسانات PH كه كارايي كلر را محدود مي‌كند، نياز به كلر بيشتر را ضروري مي‌نمايد.

تحريك و سوزش چشم ممكن است بر اثر شنا در آب با PH كمتر از 4/7 همراه با حضور كلر تركيبي باقيمانده (كلرآمين) اتفاق افتد.
آب حوضچه پاشويه بايد حداقل حاوي 15 ميلي گرم در ليتر كلر باشد. تماس كوتاه مدت پا با آب حوضچه اطمينان كافي جهت گندزدايي ايجاد نخواهد كرد. كلر علاوه بر غلظت، نياز به زمان كافي براي اثرگذاري دارد. اگر چه غلظت بالاي كلر در حوضچه نياز به زمان را محدود كرده است اما يك مكث چند ثانيه‌اي در حوضچه ضروري به نظر مي‌رسد.

پرهيز از شنا در مواقع ابتلا به بيماريهاي عفوني و مسري (پوستي، گوارشي و تنفسي) كمترين انتظاري است كه از افراد مراجعه كننده به استخرهاي شناي عمومي وجود دارد چرا كه امكان سرايت بيماري به ديگر استفاده‌كنندگان وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: