آزمایشگاه شیمی آب و پساب


در این بخش تحت نظر یک نفر دکترای شیمی تجزیه ( خانم دکتر صالحه قاهری ) به عنوان مسئول بخش شیمی آب و پساب و سه نفر کارشناسان شیمی کاربردی ومهندسی شیمی مشغول ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشیم :

- اندازه گیری کلیه فاکتورهای شیمی فیزیکی در نمونه های آب و پساب از جمله کلیه آنیون ها و کاتیون ها و عوامل آلاینده و غیره  .

- انجام کلیه آزمون های لازم جهت تعیین کیفیت آب چاهها ، قنات و آبهای رودخانه، آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی .

- آنالیز و بررسی کیفیت آب لازم جهت پرورش آبزیان ، طیور ، دام ، مصارف کشاورزی ، صنعتی ( دیگ بخار ، خنک کننده ها و ... ) ،استخر های شنا و جکوزی

- تعیین در صد مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب وهمینطور بر روی آب های رودخانه ها یا دریاچه های پشت سد ها به عنوان ابزاری در دست مهندسین مشاور طراح ( آزمایش تحقیقاتی جار Jar Test).

- اندازه گیری آلاینده ها ( اشعه آلفا ، بتا ، تری هالومتانها ، BOD ، COD ، TOC ، برومات ، کلرات و  ... ).

- اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و فاضلاب .

- اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ، H2S،CO2، DO ) با تجهیزات مدرن.

- اعزام کارشناس جهت نمونه برداری از مخازن ، تصفیه خانه ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها ، استخر ها و اعماق با دستگاههای پیشرفته .

- آنالیز میکروبی ، بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب .
عمده روش های مورد استفاده در این بخش نیز از مرجع standard methods ، کتاب ASTM و برخی جزوات مربوط به استانداردهای ملی ایران (ISIRI ) گرفته شده است .  

هم اکنون با راه اندازی سیستم کروماتوگرافی یونی ، آنالیز کامل شیمیایی آب و اندازه گیری کلرات و برومات در کلیه منابع آب در کمتر از سه روز کاری فراهم شده است .

 

مطلب مرتبط : آزمایش میکروبی آب 

 

استاندارد آب مناسب کشاورزی

استاندارد آب کشاورزی نقشی مهم در کیفیت محصولات غذایی داشته و بیشترین میزان مصرف آب مربوط به صنعت کشاورزی است. استانداردهای آب مناسب برای کشاورزی را میتوانید در سایت آزمایشگاه آسا بخوانید.

جارتست

تعیین در صد مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب و حذف عوامل آلاینده مغایر با استاندارد