سالمونلا در مواد غذایی


سالمونلا در مواد غذایی

بررسی باکتری سالمونلا در موادغذایی مورد استفاده در انسان وخوراک دام

سالمونلا عامل یکی از شایعترین علل مسمومیتهای موادغذایی ( عامل بیماری حصبه ) می باشد. گوشت طیور یکی از مهمترین عوامل انتقال عفونت سالمونلایی در انسان میباشد. باکتری سالمونلا در آب،گیاهان و تعداد زیادی ازمهره داران خونگرم و خونسرد ازقبیل انسان،حیوانات،پرندگان،ماهی ها ،جوندگان و حشرات دیده می شود ولی جایگاه اصلی آن روده ی انسان و حیوانات است. سالمونلا با پختن مواد غذایی ازبین میرود ولی میتواند برای مدت طولانی درغذاهای ذخیره شده دردمای انجماد ویا دمای اتاق زنده بماندو ایجاد بیماری کند. تعداد زیادی ازموادغذایی آلوده ازجمله گوشت قرمز،طیور و ماهی، تخم مرغ، شیرومحصولات لبنی،غذاهای منجمد می توانند نقش آلوده کننده برای انسان داشته باشند. نوزادان،کودکان،سالخوردگان و افراد دچار ضعف ایمنی بیشتر مستعد ابتلا به سالمونلا هستند. چنانچه باکتری سالمونلا وارد بدن انسان شود ایجاد مسمومیت می کند.

مسمومیت با ایجاد درددرناحیه ی شکم به شکل تهوع،استفراغ و اسهال بروز میکند.

طول دوره ی بیماری 2 تا 8 روز می باشد که میتواند طولانی تر هم باشد. درمان بوسیله آنتی بیوتیکی است که به صورت کپسول خوراکی مورد استفاده قرارمی گیرد.

"درآزمایشگاه آسا باکتری سالمونلا در موادغذایی مورد استفاده ی انسان و همچنین خوراک دام و طیور مورد بررسی قرار میگیرد."

شرح آزمایش به این صورت میباشد:

1-محیط کشتی به عنوان آبگوشت پیش غنی کننده { آب پپتون بافره}

2-تهیه ی سوسپانسیون اولیه و انکوباسیون آن به مدت 24 ساعت

3-از سوسپانسیون موردنظر روی محیط های کشت افتراقی تلقیح انجام میشود.{راپاپورت براث،مولرکافمن تترا تیونات نووبیوسین براث}

4-سپس از محیط های کشت افتراقی روی محیط کشت جامد انتخابی کشت و شناسایی انجام می شود.

{ss Agar-Bpls Agar-XLD Agar}

5-درنهایت ازهرکلنی مشکوک به سالمونلا تستهای بیوشیمیایی و سرولوژیکی انجام می شود.

6- سپس نتیجه آزمون را براساس حضور یا عدم حضور سالمونلا در 25 گرم ماده ی غذایی گزارش می کنیم.


برای مطالعه مقاله تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا در آسالب کلیک کنید. 


Irandoc:ahmad baratpour -Starters.blogfa.com - INSO-1810 منابع:


تاریخ انتشار : 16 آذرماه 1399

 

 

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: