فهرست آزمایشات مولکولی - بیولوژی(PCR)


ردیف لیست آزمایشات
1

Leptospirosis

2 Neospora
3 IBR
4 BVDV-RT- PCR
5 چهار عامل سقط جنین (IBR/BVDV/Neospora/Leptospirosis)
6 مایکوپلاسما
7 ND - RT PCR
8 IBV - PCR
9 Influenza - RT PCR
10 تشخیص سالمونلا ویبریو پاراهمولیتیکوس، لیستریا مونوسیتوژنز، شیگلا (هرکدام)
11 Bird Sexing PCR
12 تعیین آلودگی در پودر گوشت و ماهی (7 گونه: اسب، گاو، گوسفند، بز، مرغ، خوک و ماهی)
13 تعیین منشا گوشت خام (7 گونه: اسب، گاو، گوسفند، بز، مرغ ، خوک و بوقلمون)
14 تشخیص ماهی تن در کنسرو ماهی تن در روغن
15 ردیابی گوشت ماهی

16

جستجوی لژیونلا به روش PCR