فهرست آزمایشات کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی


ردیف

نام آزمون

توضیحات

1

تست MG Rapid

تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش تست سریع در سرم طیور

2

تست MS Rapid

تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما سینوئه به روش تست سریع در سرم طیور

3

تست SP Rapid

تعیین وجود آنتی بادی بر علیه سالمونلا پلوروم به روش تست سریع در سرم طیور

4

ELISA ND

تعیین میزان آنتی بادی نیوکاسل به روش الایزا

5

ELISA MS

تعیین میزان آنتی بادی مایکوپلاسما سینوئه به روش الایزا

6

ELISA MG

تعیین میزان آنتی بادی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش الایزا

7

ELISA IBD

تعیین میزان آنتی بادی ویروس گامبورو در سرم طیور

8

ELISA IBV

تعیین میزان آنتی بادی ویروس برونشیت در سرم طیور

9

ELISA EDS

تعیین سندروم افت تخم مرغEgg.Drop

10

ELISA AE

تعیین میزان آنتی بادی ویروس انسفالومیتیس در سرم طیور

11

ELISA REO

تعیین میزان آنتی بادی رئو ویروس در سرم طیور

12

ELISA C.A.V

تعیین میزان آنتی بادی ویروس آنمیا در جوجه

13

ELISA ART

تعیین میزان آنتی بادی رینو تراکه در سرم طیور

14

ELISA ORT

تعیین میزان آنتی بادی ویروس اورنیتو در سرم طیور

15

Paratuberculosis

تعیین میزان آنتی بادی ویروس پاراتوبرکولازیس ( بیماری یون )

16

IBR-Ab

تعیین میزان آنتی بادی در مقابل ویروس IBR

17

BLV-Ab

تعیین میزان آنتی بادی در مقابل ویروسBLV

18

BVDV-Ab

تعیین میزان آنتی بادی در مقابل ویروسBVDV

19

BVDV-Ag (Pesti)

جستجوی آنتی ژن ویروس Pestivirus

20

Neospara

جستجوی آنتی بادی ویروس Neospara

21

Blue Tongue

جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس زبان آبی گاو

22

Anti Rabies Antibody

جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس هاری

23

HI آنفولانزا

جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس آنفولانزا در سرم طیور به روش HI

24

HI نیوکاسل

جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس نیوکاسل در سرم طیور به روش HI

25

Antibiotic detection in meat

اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک در گوشت

26

Malachite green quantitation

اندازه گیری و تشخیص مالاشیت گرین

 27

Leptospirosis ---

28

BVDV-RT PCR ---

29

4 عامل سقط جنین

IBR/BVDV/Neospora/Leptospirosis

---

30

ND-RT PCR ---

31

IBV - RT PCR  ---

32

Bird Sexing PCR ---

33

  تشخیص سالمونلا به روش PCR   ---

34

Influenza- RT PCR ---