شناسایی و تشخیص Neospora به روش pcr


شناسایی و تشخیص Neospora به روش pcr

NEOSPORA:

نئوسپورا کانینوم، تک یاخته ای از شاخه ی آپی کمپلکس ها است که نقش مهمی در سقط جنین نشخوار کنندگان دارد، اگر چه میش ها حساس ترین گونه نسبت به این انگل می باشند ، اما نمیتوان از ضررهای اقتصادی حاصل از این بیماری در گاوداریهای صنعتی چشم پوشی کرد.سیکل زندگی انگل به گونه ای است که سگ و کایوت به عنوان مخزن وسایر حیوانات به عنوان میزبان واسط و تصادفی مطرح میگردند انتقال نئوسپورا معمولا به واسطه انتقال افقی یعنی انتقال پس از تولد وانتقال عمودی ( انتقال جفتی اندوژنی ) می باشد که می تواند منجر به سقط جنین شود. علایم آلودگی به این تک یاخته انسفالیت غیر چرکی و مننژیت می باشد. تشخیص نئوسپورا صرفا از طریق علایم بالینی امکان پذیر نمی باشد معمولا تشخیص بر اساس کالبد گشایی از جنین سقط شده ، تشخیص بر پایه ی مطالعات سرولوژیکی ومولکولی ، انجام میپذیرد. ما در آزمایشگاه آزمون سلامت آسا با استفاده از روش های مولکولی مثل آزمون (PCR) DNA ارگانیسم را تخلیص کرده و با تکنیک PCR وپرایمرهای اختصاصی طراحی شده ، میتوانیم این تک یاخته را تشخیص دهیم.

روش های پیشگیری و کنترل باید مبتنی بر جلوگیری از انتقال آلودگی مادرزادی و انتقال انگل به گوساله متمرکز شود روش های ایمن سازی بیولوژیک مانند جلوگیری از ورود سگ یا گاو آلوده به گله، کنترل محل زندگی وغذاهای دام وهمچنین استفاده از واکسن های ضد نئوسپورا نیز تا حد زیادی می تواند موثر باشد .

 

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: