اهمیت کنترل کیفیت آب استخر


اهمیت کنترل کیفیت آب استخر

اهمیت کنترل کیفیت آب استخر های شنا

عدم پیاده نمودن الزامات آئين نامه داخلي استخرهاي شنا توسط مدير و مسئولين استخر، مغاير با اصول بهداشتي و مخاطرات براي سلامت عمومي محسوب شده و در اسرع وقت بايد نسبت به رفع نواقص آن اقدام نمايند.

مواردي كه بايد براي جلوگيري از خطرات سلامتي شناگران مورد توجه قرار گيرد به شرح ذيل می باشد:

عدم اجراي حداقل الزامات مورد نياز براي گندزدايي بخش هاي مختلف استخر.

افت عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدايي.

افزایش ميزان pH بيشتر از 8/ 7 در گندزدايي با كلر یا بيشتر از 8 با بروم يا کاهش pH به كمتراز 2/ 7

استفاده از آبهاي آلوده و يا تاييد نشده براي تامين آب آشاميدني و استخر.

عبور سيم هاي برق افقي با فاصله اي كمتر از 6 متر از لبه استخر.

وجود مدارهاي الكتريكي محافظت نشده در ارتفاعي كمتر از 3 متر از لبه استخر.

 

الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

تخلف در تعبيه روشنايي و روشنايي اضطراري.

عدم وجود تمامي تجهيزات نجات غريق در محوطه استخر.

قابل رويت نبودن كف استخر به دليل كدر بودن.

عدم وجود علامت مناسب نشان دهنده عمق استخر و يا نصب اشتباه نابجا.

اتصال سيستم لوله كشي آب شرب و آب استخر و يا اتصال ميان سيستم فاضلاب و فيلتراسيون استخر.

عدم تعبيه وسايل و شرايط لازم به منظور جلوگيري از دسترسي افراد به داخل استخر درساعاتي كه استخر بسته و يا خارج از سرويس دهي است.

استفاده از مواد شيميايي فاقد تاييديه و يا بكارگيري نادرست مواد شيميايي در آب استخر.

شكستگي و يا عدم وجود شبكه فاضلاب در استخر.

شلوغي بيش از ظرفيت استخر به گونه اي كه منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود.

وجود شيشه و يا اجسام نوك تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر.

هرگونه موارد تهديد كننده سلامتي افراد.

 

خدمات شرکت آزمون سلامت آسا (آزمایشگاه آسا )در زمینه کنترل بهداشت استخرها :

- نمونه برداری دوره ای و کنترل آب استخر های شنا و جکوزی از طریق انجام آزمون ها بر طبق استاندارد

- نمونه برداری دوره ای از سطوح سونا و کنترل بهداشتی فضای سوناها

- ارائه گزارشات تفسیری در مورد وضعیت بهداشتی ،استخرها ، سونا و جکوزی و کلیه اماکن آبی

- ارائه راهکار جهت اصلاح مشکلات موجود در سیستم های تصفیه و آب مورد استفاده در اماکن آبی

- انجام کلیه آزمون های لازم جهت تعیین کیفیت آب چاهها ، منازل ، آبهای رودخانه ها و کلیه اماکن آبی

 

 

منبع:

راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا وشناگاه هاي طبيعی

مرکز سلامت محیط وکارپژوهشکده محیط زیست


تاریخ انتشار: 6 دی ماه 1399

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: