شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات سونا و استخر تیرماه 1397


 شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات سونا و استخر تیرماه 1397

حضور شرکت آزمون سلامت آسا ( آزمایشگاه آسا ) در شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام ، سونا و استخر با رویکرد کنترل کیفیت آب استخر های شنا و معرفی خدمات شرکت آزمون سلامت آسا در زمینه نمونه برداری ، خدمات آزمایشگاهی و تعیین وضعیت بهداشتی آب استخرها ، چاهها قنوات و آبهای لوله کشی و اماکن آبی و تعیین کیفیت از نظر عوامل میکروبی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و تخم انگلها

19-22 تیرماه - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

 

                   

 

                    

 

 

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: