تشخیص محتویات همبرگر خام


تشخیص محتویات همبرگر خام
بررسی کاربرد تکنیک های رایج میکروسکوپی در تشخیص محتویات همبرگر خام ، دکتر علی انیسیان

گروه دامپزشکی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

فصل نامه علمی - پژوهشی دانش زیستی ایران جلد 11-شماره 1 بهار 95

- دانلود فایل/Uploadfiles/بررسی کاربرد تکنیک های رایج میکروسکوپی.


تاریخ انتشار:25 تیرماه 1397

 

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: