شناسایی بافت های حیوانی غیر مجاز


شناسایی بافت های حیوانی غیر مجاز

بخش بافت شناسی از سال 1391در ازمایشگاه اسا تحت نظر متخصص بافت شناس مجرب راه اندازی شده و شروع به کار نموده است .

در توضیح آزمون بافت شناسی به زبان ساده بایدبگوییم با توجه به اینکه سلولهای مختلف( به عنوان مثال سلولهای عصبی ، سلولهای پوششی ، سلولهای پوست ، سلولهای عضله ، سلولهای استخوانی و . . . ) در زیر میکروسکوپ ظاهر متفاوتی دارند، می توان از ماده غذایی مورد نظر

( سوسیس ، کالباس ، همبرگر ، گوشت چرخ کرده و . . . ) لام تهیه کرد.لام توسط متخصص بافت شناس در زیر میکروسکوپ بررسی شده و از روی شکل سلولها میتوان متوجه نوع بافت به کار رفته در مواد غذایی و در نتیجه تقلبات در مواد غذایی شد.

در بافت شناسی به طور خلاصه و به زبان ساده، مراحل قید شده در ذیل انجام می شود:

1- از ماده غذایی مورد نظرکه میتواند سوسیس ، کالباس ، همبرگر ، گوشت چرخ کرده و . . . باشد برشی هایی تهیه می شود.

2-نمونه ها به مدت 24 ساعت در دستگاه تیشوپرسسور در فرمالین و الکل و گزیلول فیکس می شوند.

3- ازنمونه ها قالب گرفته می شود.

4- از قالب هالام تهیه می شود.

5-لام ها رنگ امیزی می شوند.

6-در اخر لام توسط متخصص بافت شناس در زیر میکروسکوپ بررسی می شود.

در سال 1398 نمونه های متنوع فراورده های گوشتی از نقاط مختلف کشورجهت آزمون بافت شناسی به آزمایشگاه آسا ارسال شد ، که درصد مغایرت این نمونه ها با استانداردهای مربوطه به شرح جدول زیر می باشد:

ناگت مرغ

کباب لقمه

گوشت چرخ کرده

همبرگر

کالباس

سوسیس

درصد

مغایرت

0%

5%

33%

12%

7%

12%

 

فراوانی موارد عدم انطباق بر حسب بافت غیر مجاز در سال 1398 در فراورده های گوشتی نیز به شرح زیر می باشد:

مورد عدم انطباق

فراوانی عدم انطباق

پوست

%25

استخوان

%20

غضروف

%20

سنگدان

%10

چربی صفاقی

%10

غدد طیور

%5

عضلات صاف احشایی

%5

سایر

%5

 

با توجه به این جداول حدود 11درصد از نمونه های ورودی با استاندارد ملی ایران مغایرت داشته اند.پس علیرغم شایعاتی که وجود دارد وضعیت صنعت فراورده های گوشتی در کشورنسبتا مساعد می باشد.

اخیرا با توجه به شایعاتی مبنی بر وجود پنبه در حلیم ، ازمایشگاه اسا حدود 10 نمونه حلیم نیزازمراکزمختلف دریافت داشته که نتیجه آزمون بافت شناسی همه انها از نظر وجود الیاف پنبه منفی بوده اند.

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: