آمار تکان‌دهنده از بحران منابع آب در ۵ استان


آمار تکان‌دهنده از بحران منابع آب در ۵ استان

پنج استان شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی‌ داشته و در پایان شهریور با کسری آب محسوسی وارد سال آبی جدید می‌شوند.

در حالی به روزهای پایانی سال آبی جاری نزدیک شده‌ایم که افت بی‌سابقه بارندگی‌های امسال کشور در طی نیم قرن اخیر موجب شده است تا برخی از استان‌های جنوبی کشور با کاهش بی‌سابقه نزولات جوی مواجه شوند و تابستان امسال را با تنش آبی ویژه‌ای ‌سپری کنند.

براساس ارزیابی صورت گرفته پنج استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی داشته‌اند و به طبع آن رواناب‌ها و ذخایر سدهای این استان‌ها نیز با افت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند.

با توجه به اینکه براساس الگوی بارندگی کشور تا ماه‌های مهر و آبان نیز غالبا بارش جدی در کشور نخواهیم داشت بنابراین اطلاع از وضعیت کنونی مناطق دارای تنش آبی برای مراقبت و مدیریت از منابع حداقلی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه وضعیت منابع آبی پنج استانی که بدترین شرایط بارندگی را در سال آبی جاری تجربه کرده‌اند آورده شده است.

افت ۹۶ درصدی ورودی آب به سدهای استان سیستان و بلوچستان

حجم بارش‌های استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون به ۲۷ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با ۱۰۰ میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۷۳ درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس سیستان و بلوچستان اولین استان کم بارش کشور و در قیاس با مدت متوسط دراز مدت بدترین شرایط را در میان ۳۱ استان کشور تجربه می‌کند. این روند موجب شده تا منطقه هوشک سراوان سیستان و بلوچستان هم با ۴.۳ میلمتر بارندگی، کم بارش‌ترین نقطه کشور باشد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان‌آب‌های استان هم با کاهش بسیار محسوسی روبه‌رو شده و به تبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی‌سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای هفتگانه استان سیستان و بلوچستان (چاه‌ نیمه، چاه نیمه۴، ماشکید علیا، زیردان، پیشین، خیرآباد، شی کلک) حکایت از افت ۹۵ درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی تاکنون به ۳۶ میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود ۶۵۵ میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس سدهای سیستان و بلوچستان افت ۶۱۹ میلیون مترمکعبی ورودی آب را تجربه می‌کنند و در کنار سدهای استان هرمزگان پایین‌ترین میزان ورودی آب را در کشور ثبت کرده‌اند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای هفتگانه استان سیستان و بلوچستان ۵۲۹ میلیون مترمکعب بوده و کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب یک میلیارد و ۸۱ میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت ۵۱ درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند.

افت ۹۵ درصدی ورودی آب به سدهای استان هرمزگان

حجم بارش‌های استان هرمزگان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون به ۶۴ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با ۲۵۸ میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۷۵ درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط دراز مدت هم افت ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان آب‌های استان نیز با افت محسوسی روبه‌رو شده و به طبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای سه گانه استان هرمزگان(شمیل و نیان، استقلال و جگین) حکایت از افت ۹۵ درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای هرمزگان از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۷ میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود ۳۴۵ میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای سه گانه استان هرمزگان ۱۳۱ میلیون مترمکعب

بوده و ۷۶ درصد حجم این سدها نیز خالی است. کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب ۲۸۶ میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت ۵۴ درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند.

ورودی آب به سدهای کرمان بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش داشته است

حجم بارش‌های استان کرمان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون به ۵۳ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با ۱۷۲ میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۶۹ درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان‌آب‌های استان نیز با افت بسیار محسوسی روبه‌رو شده و به تبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی‌سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای چهارگانه استان کرمان (جیرفت، نساء، بافت و تنگوئیه) حکایت از افت ۹۱ درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای کرمان از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۲۹ میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس ورودی آب بد سدهای کرمان افت یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون مترمکعبی را تجربه می‌کند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای چهارگانه استان کرمان ۳۱۷ میلیون مترمکعب بوده ولی کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب ۴۷۳ میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت ۳۳ درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند. با وجود اینکه ورودی به این سدها نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش داشته است ولی مدیریت خروجی موجب شده تا در وضعیت فعلی ۴۶ درصد حجم این سدها پر باشد.

نیمی از ظرفیت مخازن سدهای استان فارس خالی است

حجم بارش‌های استان فارس از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون به ۱۳۲ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با ۳۸۹ میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۶۶ درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس فارس چهارمین استان کم بارش کشور در مقایسه با سال گذشته بوده است.

بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای هشتگانه استان فارس (سلمان فارسی، سیوند، درود زن، ملاصدرا، رودبال داراب، تنگاب، ایزدخواست و چشمه عاشق) حکایت از افت ۷۸ درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد. کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای استان فارس از ابتدای سال آبی تاکنون به ۲۵۹ میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس سدهای فارس افت ۹۳۱ میلیون مترمکعبی ورودی آب را تجربه می‌کنند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای هشتگانه استان فارس یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب بوده و کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن سدهای استان با ذخیره آب یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت ۱۹ درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند. همچنین در وضعیت فعلی ۵۹ درصد ظرفیت مخازن سدهای استان خالی است.

افت ۶۰ درصدی بارندگی استان بوشهر نسبت به سال گذشته

حجم بارش‌های استان بوشهر از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون به ۱۰۷ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با ۲۷۲ میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش ۶۰ درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط دراز مدت هم افت ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان آب‌های استان نیز با افت محسوسی روبه‌رو شده و به طبع آن تنها سد این استان نیز با کاهش بی سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شود. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سد رئیسعلی دلواری حکایت از افت ۵۴ درصدی آب ورودی به مخزن سد یاد شده دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به این سد از ابتدای سال آبی تاکنون به ۸۴ میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود ۱۸۴ میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در این سد ۷۳ میلیون مترمکعب بوده و ۸۹ درصد حجم این سد نیز خالی است. کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان آب‌ها باعث شده تا این سد با ذخیره آب ۱۴۲ میلیون مترمکعبی سال گذشته خود فاصله داشته باشند و افت ۴۹ درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کند.

منبع: انرژی امروز

 برچسب ها:

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: