کروماتوگرافی یونی و کاربرد آن در آنالیز آب


کروماتوگرافی یونی و کاربرد آن در آنالیز آب

کروماتوگرافی یونی و کاربرد آن در آنالیز آب

آنالیز کروماتوگرافی (Chromatography Analysis) یک تکنیک آزمایشگاهی برای جداسازی اجزاء یک مخلوط است. آنالیز کروماتوگرافی با عبور یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن انجام شده و اجزاء نمونه را یکدیگر جدا می کند. در این روش مواد تشکیل دهنده مختلف موجود در یک ترکیب با سرعت های مختلفی در فاز ثابت حرکت می کنند و همین باعث جدا شدن آنها می شوند. در آنالیز کروماتوگرافی جداسازی مبتنی بر حرکت بین فازهای متحرک و ثابت است.

کروماتوگرافی یونی چیست؟

دستگاه کروماتوگرافی یونی برای اندازه‌گیری آنیون ها و کاتیون ها مختلف درنمونه‌های گوناگون در صنعت آب، آزمایشگاهها ، محیط زیست و ... استفاده می شود. روش Ion کروماتوگراف بسیار سودمند برای آنالیز یونهای معدنی می‌باشد چرا که هم، زمان کمتر و همچنین از حد تشخیص بالاتری در مقایسه با سایر روش ها برخوردار است. با استفاده از دستگاه یون کروماتوگراف یا همان Ion کروماتوگراف می توان یون های نیترات، فسفات و همچنین آنیون هایی مانند برم، کلر، فلوئور، نیتریت و سولفات و کاتیون هایی همچون سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و باریم را براحتی و در زمان کمتری اندازه گیری نمود.

جهت توصیف ویژگی های آبها و نیز ارزیابی نیاز به تصفیه خاص برای آبها، اغلب آنیونهای متداول مثل بروماید، کلراید، فلوراید، نیترات، نیتریت فسفات و سولفات و هم چنین کاتیون هایی چون لیتیم، سدیم، آمونیوم، کلسیم، منیزیوم، باریم تعیین می شوند.

کاربرد کروماتوگرافی یونی در اندازه گری آنیونها و کاتیونها:

اخیرا نیاز به اندازه گیری غلظت محصولات جانبی گند زدایی از نوع کلریت، کلرات و برومات نیز گسترش یافته است. اگر چه روش های متداولی نظیر رنگ سنجی الکترومتری و تیتراسیون برای اندازه گیری تک تک آنیون ها و کاتیون ها موجود است اما کروماتوگرافی یونی یک روش دستگاهی است که می تواند یون ها را با سرعت و پی در پی اندازه گیری کند.

از این روش بعد از فیلتراسیون جهت حذف ذرات بزرگتر از 0.45 میکرون می توان برای آبهای سطحی، زیر زمینی و فاضلاب علاوه بر اب آشامیدنی استفاده کرد.

برخی آبهای صنعتی مثل آب بویلرها و آب خنک کننده ها را نیز می توان با این روش آنالیز کرد. به علاوه از این روش می توان برای آبهای تصفیه شده، تصفیه نشده و در مراحل مختلف تصفیه استفاده کرد.

جداسازی آنیون ها با کروماتوگرافی یونی همراه با فرونشاننده شیمیایی هدایت الکتریکی فاز شوینده: