آزمایش خاک-آزمایشگاه خاک


آزمایش خاک و اهمیت آن در کشاورزی

آزمایش خاک به چند دلیل دارای اهمیت است: بهینه سازی تولید محصولات کشاورزی، محافظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از رواناب و آبشویی کودهای اضافی، کمک به تشخیص مشکلات کشت گیاه، بهبود تعادل تغذیه ای محیط کشت و صرفه جویی در مصرف.

آنالیز شیمیایی خاک قبل از شروع فصل رشد کمبود مواد مغذی، عدم تعادل pH یا نمک های محلول اضافی را نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل خاک پاسخ های ایمنی زیرساخت های عمرانی را برای مهندسان و معماران، پاسخ های تاریخی را برای باستان شناسان، پاسخ های علمی را برای زمین شناسان، و پاسخ های بیولوژیکی و شیمیای خاک و گیاه را برای کشاورزان و باغداران ارائه می دهد.

برای باغبانان و کشاورزان، تجزیه و تحلیل خاک می تواند اطلاعات مهمی را در مورد گیاهان مناسب برای کشت، مواد مغذی مورد نیاز خاک، موجودات زیستی مفید یا مضر در خاک، و نحوه جلوگیری از افت عملکرد محصول و اجتناب از کود دهی غیر ضروری را فراهم می کند.

تجزیه و تحلیل خاک یک ابزار ارزشمند برای مزرعه شما است زیرا نهاده های مورد نیاز برای تولید کارآمد و اقتصادی را تعیین می کند. یک آزمایش خاک مناسب کمک می کند تا با توجه به وضعیت تغذیه ای خاک بهتر و دقیقتر در در مورد کوددهی تصمیم گرفت.

مقدار مواد مغذی در خاک از یک مکان جغرافیایی به مکان دیگر، در بین سیستم‌های زراعی و بسته به شیوه‌های مدیریت خاک متفاوت است. حتی اگر خاک ممکن است مقدار زیادی مواد مغذی داشته باشد، همه مواد مغذی به شکلی نیستند که توسط گیاهان جذب شوند. نتایج آزمایش خاک اطلاعاتی را در مورد نوع خاک و خصوصیات اساسی خاک مانند pH، هدایت الکتریکی و غیره در اختیار کشاورز قرار می دهد و همچنین میزان مواد مغذی موجود در خاک را تعیین می کند. آزمایش خاک برای وضعیت مواد مغذی تنها راه دقیق برای تعیین مقدار کود مورد نیاز برای رشد یک محصول است. محققین توصیه میکنند که نرخ کود باید همیشه بر اساس نتایج آزمایش خاک و نیازهای محصول باشد. این امر رشد و عملکرد گیاه را بهینه می کند. این رویکرد همچنین می تواند اثرات زیست محیطی را به حداقل برساند و سود خالص را به حداکثر برساند.

5 دلیل برای آزمایش خاک

آیا می دانستید که 60 درصد عملکرد محصول در سیستم های کشاورزی به حاصلخیزی خاک بستگی دارد؟ خاک منبع گرانبهایی است که نیاز به مدیریت دقیق دارد. به عنوان یک کشاورز، می توانید این کار را با انجام آزمایش های خاک به طور منظم انجام دهید. آیا می خواهید در مورد اینکه چرا آزمایش خاک بسیار مهم است بیشتر بدانید؟ 5 دلیل برای اینکه آزمایش خاک را انجام می دهیم عبارتند از:

1) در مورد وضعیت خاک و نحوه بهبود آن آگاهی کسب می کنید

داشتن خاک حاصلخیز برای رشد محصولات سالم ضروری و مهم است. برای بهبود حاصلخیزی خاک، ابتدا باید وضعیت تغذیه ای خاک ارزیابی شود. حاصلخیزی خاک توسط خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک تعیین می شود. خواصی مانند بافت، رنگ و ساختار خاک قابل مشاهده است. با این حال، مشاهده ترکیب شیمیایی خاک غیرممکن است. پرارامترهای شیایایی باید اندازه گیری شوند. با داشتن اطلاعات خاک می توان نوع و مقدار دقیق کود مورد نیاز برای بهبود حاصلخیزی خاک را تعریف کرد.

2) اولین گام در مدیریت حاصلخیزی خاک است

با یک استراتژی مناسب جهت مدیریت صحیح حاصلخیزی خاک، کشاورزان می توانند بهره وری از مواد مغذی و مصرف آب را به حداکثر برسانند و بهره وری کشاورزی خود را بهبود بخشند. آزمایش خاک اولین قدم برای مدیریت صحیح حاصلخیزی خاک است. آزمایش خاک اطلاعات ارزشمندی را به شما می دهد و به شما کمک می کند تا سلامت خاک خود را بهبود بخشید.

3) هزینه های کود را به حداقل برسانید

اگر نوع و مقدار دقیق کودهای مورد نیاز خاک مشخص باشد، هزینه کودهای غیر ضروری حذف می شود. علاوه بر این، به طور کلی کودهای معدنی و مواد مغذی مانند فسفر و پتاسیم منابع محدودی هستند و قیمت آنها هر سال در حال افزایش است و از آنجا که این روند قرار است ادامه یابد، هوشمندانه است که اکنون با تغییرات اجتناب ناپذیر سازگار شوید.

4) از کوددهی بیش از حد خودداری کنید

استفاده از کود بدون اطلاع از نیازهای واقعی خاک به مواد مغذی ممکن است منجر به کوددهی بیش از حد شود. با آزمایش خاک و دریافت توصیه های کود، می توانید از مصرف بیش از حد کود های شیمیای خودداری کنید. مصرف بیش از حد کود منجر به زرد شدن برگها و همچنین آبشویی مواد مغذی، آلودگی آب های زر زمینی و آسیب های جبران ناپذیر به آبزیان شود.

5) از تخریب خاک جلوگیری کنید

تخریب خاک تهدیدی برای هر کشاورز است. تخمین زده می شود که سالانه 24 میلیارد تن خاک حاصلخیز به دلیل فرسایش که در نتیجه مدیریت نامتعادل خاک است از بین می رود. مدیریت صحیح خاک با آزمایش خاک و سپس استفاده از کودهای مناسب در زمان مناسب تضمین می شود.

 

https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/greenhouse-best-management-practices-bmp-manual/soil-testing

https://www.agrivi.com/blog/importance-of-soil-analysis

https://www.yourindoorherbs.com/the-importance-of-soil-analysis-reasons-methods/

https://www.agrocares.com/2020/11/02/5-reasons-to-test-your-soils-2/

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: