با استانداردهای آزمایشگاه بیشتر آشنا شوید


- استاندارد حد مجاز مواد شیمیایی موجود در آب آشامیدنی    

-استاندارد کیفیت میکروبی آب   

- مقادیر مرجع در خون و ادرار گربه                                                  

- مقادیر مرجع در خون و ادرار سگ  

- مقادیر مرجع در خون و ادرار گاو  

- مقادیر مرجع در خون و ادرار اسب  

- حدمجاز میکروبی مواد غذایی (سازمان غذا و دارو -وزارت بهداشت )                                              

- مقادیر استاندارد فرآورده های میوه و سبزی( سازمان غذا و دارو- وزارت بهداشت ) 

- استاندارد آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی -1053

-استاندارد آب آشامیدنی- ویژگی های میکروبیولوژی-1011

- استاندارد آب آشامیدنی بسته بندی - 6694

- استاندارد آب معدنی طبیعی  - ویژگی ها و روشهای آزمون- 2441

- آب استخرهای شنا- الزامات عمومی- 11203

- آب استخرهای شنا- ویژگی های میکروبیولوژی- 9412

- دستورالعمل نمونه برداری از آب -نشریه شماره 274 وزارت نیرو

- خوراک طیور،کنسانتره-ویژگی ها -2595

-خوراک دام و طیور، پودر گوشت -721

-خوراک دام و طیور و آبزیان- دی کلسیم فسفات-ویژگی ها و روشهای آزمون - 2513

-پودرماهی - ویژگی ها و روشهای آزمون-722

-پودرکاکائو - ویژگی ها و روشهای آزمون -383

-پودر مخلوط قهوه-ویژگی ها و روشهای آزمون- 11137

-قهوه فوری - ویژگی ها و روشهای آزمون-3623

-شکلات - ویژگی ها و روشهای آزمون-608

-عسل - ویژگی ها و روشهای آزمون- 92

- سوسیس و کالباس- ویژگی ها و روشهای ازمون -2303


برای آشنایی با استاندارد ایزو 17025 در آزمایشگاه آسا کلیک کنید.