آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی


این بخش تحت نظر یک نفر کارشناس مواد غذایی ( خانم مهندس امیدپور ) به عنوان مسئول بخش و همچنین یک نفر کارشناس صنایع غذایی به عنوان کارشناس بخش هدایت می شود . در این بخش کلیه آزمون ها ی متداول بر روی مواد غذایی مورد مصرف انسان و دام و طیور و آبزیان انجام می شود .

کلیه روش ها برگرفته از جزوات سازمان ملی استاندارد ایران و AOAC می باشد . همچنین آزمون های متنوعی نیز بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور وهمچنین نمونه های وارداتی انجام می شود .

روش های به کار گرفته شده در این قسمت نیز از مراجع BP ، USP ،می باشدOfficil Methods of Analysis   ،  CTFA INTERNATIONAL BUYERS GUIDE

 

آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور

آنالیز شیمیایی مواد غذایی خام، خوراک و کنسانتره دام و طیور و آنالیز دی کلسیم فسفات از نظر ماده خشک (DM)، پروتئین خام(CP)، پروتئین قابل هضم ، چربی،خاکستر(Ash)، نمک(NaCl) ، ADF، NDF، TVN، کلسیم (Ca) ، فسفر(P) ، اوره کمی(Urea) ، فیبر خام(CF)، اسیدیته، او ...