آنالیز مواد غذایی


لیست آزمایشات مواد غذایی

چربي تام

اندیس صابونی

آنتيموان

چربي سوکسله

اندیس یدی در چربی استخراجی

نیکل

چربي به روش ژربر

پروفایل اسید چرب

قلع

پروتئين

انديس يدي

جیوه

پروتئين قابل هضم

PH

بر

كلسيم

اسیدیته

ارسنيك

نمك

اسیدیته در چربی استخراجی

درصد خلوص NaCl

ازت آزاد - TVN

تشخیص کیفی اوره

ید در نمک

رطوبت

NDF

مواد نامحلول در اسيد كلريدريك

ماده خشك

ADF

درصد مواد نامحلول در آب

فيبر

فلوئور

عصاره آبی

فسفركل

سدیم

طعم

فسفر محلول در آب

پتاسیم

ارگانولپتيك

فسفر محلول در اسيد سيتريك 2%

عدد بریکس (مواد جامد محلول در آب)

اجسام خارجي

فسفر محلول در آمونيوم سيترات قليائي

تعیین دانسیته

رنگ ظاهري

فسفات در فراورده های گوشتی

چگالي

بو

خاكستر

انديس فرمالين

حلاليت در آب

خاكستر غير محلول در اسيد

الكل اتليك/اتانول

آفت زنده

خاكستر محلول در آب

ماده جامد کل

ویسکوزیته

قليائيت خاكستر محلول در آب

تعیین کدورت

آفلاتوکسینELISA

خاكستر به روش هدايت سنجي

آهن

آفلاتوکسین B1

محاسبه انرژي خام

کروم

اکراتوکسین

كربوهيدرات

کادمیوم

باقیمانده آفت کش ها

عصاره عاري از ازت (NFE)

منیزیوم

هيستامين

قند كل

روی

زیرالنون

قند هاي احيا كننده

مس

فعالیت اوره آز 

ساكارز

منگنز

رنگ هاي مصنوعي افزودني

نشاسته

نقره

كافئين

میزان صمغ

سرب

معادل های کره کاکائو

پراکسید

كادميوم

مواد جامد بدون چربی

پراکسید در چربی استخراج شده

كبالت

جستجوی کیفی جوش شیرین در نان

تندي آلدئيدي

سلنيوم

 ---

تعيين هويت روغن زيتون

موليبدن

---

اندازه گیری چربی در مواد غذایی

برای اندازه گیری چربی در مواد غذایی به روش سوکسله، چربی غذا به صورت مداوم با یک حلال غیر قطبی نظیر دی متیل اتر یا هگزان در مدت زمان تقریبا 1 ساعت , استخراج می شود. برای اطلاعات بیشتر این مقاله از آسالب را بخوانید.

TVNپودر گوشت چیست؟

شاخص TVN به معنی مجموع نیتروژن فرار است که حاصل فرایندهای میکروبی می باشد. این شاخص معمولا برای بررسی کیفیت انواع پودر گوشت و پودر ماهی استفاده می شود.