آزمایشگاه شیمی آب و پساب


- اندازه گیری کلیه فاکتورهای شیمی فیزیکی در نمونه های آب وفاضلاب از جمله کلیه آنیون ها و کاتیون ها و عوامل آلاینده و ...  .

- انجام کلیه آزمون های لازم جهت تعیین کیفیت آب چاهها ، قنات و آبهای رودخانه، آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی .

- آنالیز و بررسی کیفیت آب لازم جهت پرورش آبزیان ، طیور ، دام ، مصارف کشاورزی ، صنعتی ( دیگ بخار ، خنک کننده ها و ... ) ،استخر های شنا و جکوزی

- تعیین در صد مواد لازم جهت تصفیه پذیری آب و پساب وهمینطور بر روی آب های رودخانه ها یا دریاچه های پشت سد ها به عنوان ابزاری در دست مهندسین مشاور طراح ( آزمایش تحقیقاتی جار Jar Test).

- اندازه گیری آلاینده ها ( اشعه آلفا ، بتا ، تری هالومتانها ، BOD ، COD ، TOC و ... ).

- اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و فاضلاب .

- اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ، H2S،CO2، DO ) با تجهیزات مدرن .

- اعزام کارشناس جهت نمونه برداری از مخازن ، تصفیه خانه ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها ، استخر ها و اعماق با دستگاههای پیشرفته .

- آنالیز میکروبی ، بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب  .   


برچسب ها: آزمایشگاه شیمی آب و پساب/ فهرست آزمایشات