مشخصات اعضا


نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رضا اجوری
تحصیلات : دکترای دامپزشکی /کاردانی علوم آزمایشگاهی

سمت : مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره           

                                    

نام و نام خانوادگی : دکتر بیژن امیدی
تحصیلات : دکترای دامپزشکی /کاردانی علوم آزمایشگاهی

سمت : مدیر ارشد ، عضو هیئت مدیره ، مسئول بخش R&D , مسئول بخش IT


نام و نام خانوادگی : الیاس رهنما
تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی
سمت : مدیر فنی ،  مسئول كنترل ايمني(دستگاه ها و افراد)

نام و نام خانوادگی : صونا راجی
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی
سمت : مدیر بخش تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی : آتنا اميدپور
تحصیلات : کارشناس مهندسی كشاورزي- گرایش صنایع غذایی
سمت : مسئول بخش شيمي مواد غذايي و آرايشي- بهداشتي

نام و نام خانوادگی : مریم ارشدی فر
تحصیلات : کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی 
سمت :مسئول بخش میکروب شناسی ، کارشناس بخش مولکولی - بیولوژی

نام و نام خانوادگی : دکتر صالحه قاهری
تحصیلات : دکترای شیمی تجزیه
سمت : مسئول بخش شیمی آب و پساب ، مسئول بخش اندازه گیری فلزات 

نام و نام خانوادگی : سعيد حاجي خطال
تحصیلات : کارشناس علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
سمت : مسئول بخش كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي، كارشناس بخش نمونه برداري

نام و نام خانوادگی : الهام توکلی
تحصیلات : کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سمت : مسئول بخش مولکولی -بیولوژی و کارشناس بخش هیستوپاتولوژی

نام و نام خانوادگی : بهناز عسگر حلوائی
تحصیلات : کارشناس شیمی کاربردی
سمت : کارمند بخش پذیرش و جوابدهی ، کارشناس بخش تحقیق و توسعه

نام و نام خانوادگی : سعید رضایی
تحصیلات : کارشناس مهندسی كشاورزي- گرايش علوم دامی
سمت : كارشناس بخش ميكروب شناسي ، كارشناس بخش نمونه برداري

نام و نام خانوادگی : عماد پور شوروی
تحصیلات : کارشناس شیمی کاربردی
سمت : كارشناس بخش شیمی آب و پساب

نام و نام خانوادگی : سپیده دلاوری کاشانی
تحصیلات : کارشناس مهندسی كشاورزي- گرایش صنایع غذایی / کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سمت : کارشناس بخش شیمی مواد غذایی و آرایشی - بهداشتی،کارشناس بخش تحقیق و توسعه ، کارشناس بخش IT

نام و نام خانوادگی : فاطمه عباسی
تحصیلات : کارشناس میکروب شناسی
سمت : کارشناس بخش میکروب شناسی و کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

نام و نام خانوادگی : سمیرا بهشتی
تحصیلات : کارشناس شیمی کاربردی 
سمت : کارشناس بخش شیمی آب و پساب

نام و نام خانوادگی : کامران حسن زاده
تحصیلات : کارشناسی حسابداری
سمت : کارمند امور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی : لاله ملک پور
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی/کارشناسی شیمی
سمت : مسئول بخش پذیرش و جوابدهی

نام و نام خانوادگی : مبینا بانکی
تحصیلات : کاردانی طراحی
سمت : کارمند بخش پذیرش و جوابدهی

نام و نام خانوادگی:بهاره سعید نژاد
تحصیلات : کارشناسی صنایع غذایی

سمت: کارمند بخش پذیرش و جوابدهی


نام و نام خانوادگی : مرتضی صولتی شکوه
تحصیلات : دیپلم
سمت : كارمند فنی

نام و نام خانوادگی : حسین نور محمدی
تحصیلات :دیپلم
سمت : كارمند فنی