اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها با روش کروماتوگرافی یونی


- اندازه‌گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها

کروماتوگرافی یونی یکی از روش‌های جداسازی در شیمی تجزیه است که بر پایه برهمکنش میان یون‌ها استوار است.

یون های آنالیت در فاز متحرک حل شده و توسط بار سطحی فاز ساکن جذب می‌شوند. بر اساس بار الکتریکی یون‌ها این تکنیک به دو دسته کاتیونی و آنیونی تقسیم بندی می‌گردد.

آنالیز آنیونها و کاتیونها با این روش بسیار کم هزینه، دقیق، دارای تکرار پذیری زیاد، حدتشخیص پایین و زمان کوتاه در مقایسه با سایر روشها است.

کاربردهای IC

کروماتوگرافی‌یونی طیف وسیعی از کاربردها شامل کاربردهای روزمره و تحقیقاتی را شامل می‌شود:

پارامترهای قابل اندازه گیری:

 • آنیون‌ها شامل نیترات، نیتریت، کلراید، کلرات، کلریت، بروماید، برومات، سولفات، فسفات و فلوراید و ...
 • کاتیون‌ها شاما لیتیم، سدیم، آمونیوم، پتاسیم، کلسیم منیزیم باریم و ....
 • اسیدهای آلی
 • فلزات واسطه
 • آمین‌ها

- کاربردهای نوعی:

 • آب آشامیدنی
 • آب لوله‌کشی
 • آب دریا
 • فاضلاب
 • آب باران
 • اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم در نیروگاه‌ها و صنایع الکترونیک
 • کنترل کیفیت و آنالیز ناخالصی‌ها
 • آنالیز عنصری
 • داروسازی
 • تشخیص طبی

اندازه گیری برومات:

در سالهای اخير اندازه‌گيری برومات در آب نوشيدنی به دليل خاصيت سرطان‌زايی اين يون اهميت ويژه‌ای يافته است. برومات كه به دليل اكسيدشدن یون برمايد، در مرحله اوزون­زني آب، ايجاد می‌شود به دليل مقادير مجاز بسيار كم، در آب نوشيدنی (10 ppb) و آب معدنی (3 ppb)، به روش­‌های بسيار حساس تجزيه­‌ای برای شناسايی و تعيين مقدار نيازمند است.

در این آزمایشگاه با راه اندازی سیستم کروماتوگرافی یونی،  آنالیز تمامی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از جمله یون های کلرات و برومات در کمتر از سه روز کاری فراهم شده است .